BEMESTING

Grasland: Vervaet hydro trike met schuitemaker zodebemester.

Bouwland: Vervaet Hydro trike met bouwlandbemester. Fendt 930 met BLW tank 25 m³ en bouwlandbemester. Deze tank is voorzien van AGR/GPS, geijkte weging en automatische bemonstering apparatuur.

Mesttransport: Met vrachtwagen. Deze vrachtwagen is voorzien van AGR/GPS, geijkte weging en automatische bemonstering apparatuur.

Asperges: Peecon tank 8500 litet met aangepaste injecteur waarmee we de mest tussen de ruggen in de grond brengen.

Tussenopslag : Mestcontainer 45 m³.

Vaste mest: Transport met carriër voorzien van geijkte weging en AGR/GPS.
Verspreiden vaste mest met Tebbe breedstrooier.

Kunstmest : Pneumatische rijenbemesters met werkbreedte van 15 meter op rij-afstanden van 75 cm en 60 cm. of volvelds voor onder andere granulaten vanaf 10 kg/ha. Om nauwkeurig te kunnen strooien zijn onze strooiers voorzien van een weeginrichting. Aanbrengen van aspergezout met een zelf ontwikkelde machine die het zout/meststof brengt waar het moet, namelijk in de rug boven op de planten. (zeer positieve ervaringen mee in het terugdringen van roest op de asperges).

Kalk: www.bekalkenloont.nl